٭ محصولات eBeam

 

eBeam پروجكشن

به همراه پروژكتور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و تابلو يا هر سطح صافي را به يك Smartboard تبديل مي‌كند. براي استفاده، دستگاه گيرنده را در گوشه وايت‌بورد يا تابلو نصب كرده و از قلم مخصوص پروجشكن به جاي ماوس استفاده مي‌نماييد. اين قلم با كليدهاي چپ و راست تمام عملياتي را كه با ماوس مي‌توان انجام داد، بر روي وايت‌بورد امكان‌پذير مي‌سازد.

 

 

 

 

eBeam وايت‌بورد

گيرنده در گوشه وايت‌بورد معمولي نصب شده و ماژيك وايت‌بورد در داخل نگهدارنده مخصوص قرار مي‌گيرد. هر چه بر روي وايت‌بورد نوشته شود به كامپيوتر نيز منتقل مي‌شود. مي‌توان تابلو را پاك نمود، اما نوشته‌هاي قبلي در كامپيوتر باقي مي‌ماند و مي‌توان از آنها پرينت تهيه كرد يا حتي مراحل نوشتن را مرور نمود.

 

 

 

 

eBeam كامل

با استفاده از eBeam كامل، از همه مزاياي eBeam پروجكشن و وايت‌بورد در كنار هم برخوردار مي‌شويد. به اين ترتيب وايت‌بورد شما به يك Smartboard واقعي تبديل شده و تمام امكانات تخته هوشمند را با مزيت قابل حمل بودن در اختيار شما قرار مي‌دهد.

علاوه بر اينكه براي كار با كامپيوتر نيازي به مراجعه به آن نداريد، نوشته‌هاي روي تابلو را نيز از دست نمي‌دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

eBeam پروجكشن

eBeam وايت‌بورد

eBeam كامل

 

اجزاء محصول

● يك عدد گيرنده USB يا Bluetooth

● يك عدد قلم پروجكشن

● يك عدد باطري قلمي

● يك ‌عدد سي‌دي نرم‌افزار

● كابل USB (۵ متر)

● آداپتور برق (فقط BT)

● تبديلUSB به Bluetooth (فقط BT)

● يك عدد گيرنده USB يا Bluetooth

● ۴ عدد نگهدارنده ماژيك

● ۴ عدد ماژيك وايت‌بورد

● يك عدد پاك‌كن مخصوص

● يك عدد برچسب ميان‌بر

● ١۰ عدد باطري ساعتي

● يك عدد سي‌دي نرم‌افزار

● كابل USB (۵ متر)

● آداپتور برق (فقط BT)

● تبديلUSB به Bluetooth (فقط BT)

● يك عدد گيرنده USB يا Bluetooth

● ۴ عدد نگهدارنده ماژيك

● ۴ عدد ماژيك وايت‌بورد

  يك عدد پاك‌كن مخصوص

● يك عدد قلم پروجكشن

● يك عدد برچسب ميان‌بر

● ١۰ عدد باطري ساعتي

● يك عدد باطري قلمي

● يك عدد سي‌دي نرم‌افزار

● كابل USB (۵ متر)

● آداپتور برق (فقط BT)

● تبديلUSB به Bluetooth (فقط BT)

سيستم مورد نياز

● پنتيوم II ۴۰۰ مگاهرتز يا بالاتر

● ويندوز XP يا بالاتر

● ۱۰ مگابايت فضاي خالي هاردديسك

● پورت USB آزاد

● پنتيوم II ۴۰۰ مگاهرتز يا بالاتر

● ويندوز XP يا بالاتر

● ۱۰ مگابايت فضاي خالي هاردديسك

● پورت USB آزاد

● پنتيوم II ۴۰۰ مگاهرتز يا بالاتر

● ويندوز XP يا بالاتر

● ۱۰ مگابايت فضاي خالي هاردديسك

● پورت USB آزاد